Zavod za multidisciplinarno raziskovanje in udejstvovanje na področju trajnostnih rešitev, ekologije in humanističnih ved.
Istituto di ricerche multidisciplinari e attivita' nell'ambito di soluzioni sostenibili, ecologia e scienze umanistiche.

OGLED DOBRIH PRAKS RAZVOJA TURIZMA NA PODEŽELJU FURLANIJE-JULIJSKE KRAJINE: RAZPRŠENI HOTELI IN TURIZEM NA KMETIJI

Vas zanimajo inovativni pristopi razvoja turizma na podeželju in bi radi izvedeli kako so se tega uspešno lotili v sosednji Furlaniji-Julijski krajini? Ste že slišali za razpršene hotele, pa ne veste kako točno delujejo? Želite iz prve roke izvedeti kako s sodelovanjem oz. zadružništvom in pomočjo EU sredstev razviti uspešno trajnostno turistično zgodbo na podeželju?

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji, na kateri si bomo ogledali primere dobrih praks razpršenih hotelov in turizma na kmetijah. Poleg tega bomo okušali tudi tipično kulinariko pokrajine Karnije.

Sobota, 11. april 2015

Program:

•  Odhod iz Kopra ob 8. uri (avtobusna postaja pri tržnici Koper).

•  Ekološka turistična in didaktična kmetija Sot la Napa na kateri ponujajo lokalno kulinariko, prenočišča in izobraževanja.

•  Razpršeni hotel Comeglians primer turistične revitalizacije vasi s pomočjo sredstev LEADER.

•  Kosilo iz tipičnih lokalnih jedi.

•  Razpršeni hotel Sutrio, ki združuje več kot 40 ponudnikov prenočitev in deluje v obliki zadruge.

Prihod v Koper je predviden okoli 19.00 ure.

Cena: 45 EUR/osebo. Število mest je omejeno. Prijavite se TUKAJ. Prijave zbiramo do 7.4.2015.
Dodatne informacije: info@istraterra.com ali 06 8618649 (Urška).
Organizator: Socialno podjetje in turistična agencija “Istraterra”

V Šmarjah je bila 9.3. ustanovljena “Mreža za preporod Istre”, katere poslanstvo  je aktivno prispevati k trajnostnemu razvoju Istre. Mrežo sestavljamo nevladne organizacije (društev, zavodov in ustanov), ki delujemo na območju Istre. V mreži lahko sodelujejo tudi fizične osebe. Na ustanovnem srečanju je pristopno izjavo podalo 12 NVO. Za predstavnico mreže smo izbrali Nino Froggatt, za njenega namestnika pa Dorka Aliča. Vzpostavljeni sta bili tudi delovni skupini, ki bosta pripravili prve “akcije” mreže. Tudi ostale NVO in posameznike vabimo, da se nam pridružite pri nadaljnem delu mreže- tukaj si lahko ogledate poslovnik mreže in pristopno izjavo . Ključni nameni mreže so:

  • krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami, izboljševanje obstoječega položaja ter promocija nevladnih organizacij,
  • aktivno sodelovanje nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju politik razvoja in vključevanju v procese javnega odločanja,
  • oblikovanje pobud, izvajanje aktivnosti in zavzemanje za pozitivne in trajnostne spremembe v družbi in okolju,
  • krepitev lokalnega medsektorskega sodelovanja, sodelovanja z lokalnimi prebivalci in čezmejnega sodelovanja

Vabimo vas, da se nam pridružite na naslednjem srečanju, ki bo v sredo 18.3. v TIC Padna ob 19h. Na srečanju bomo zastavili nadaljne aktivnosti in začeli z delom na identifikaciji in razvoju skupnih projektov.

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta »Soustvarjamo trajnostni razvoj območja Dragonje«, ki je »podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014«. Projekt podpirajo tudi Občina Koper, Občina Piran in RRC Koper.


Po zelo uspešni izvedbi “Programa animacije in razvoja podeželja Istre”, ki  ga je v 2014, s podporo občine Piran, izvajal Zavod Eko Humanitatis , napovedujemo izvedbo programa tudi v kraškem delu regije.

3.2. ob 17h  izobraževanje posvečeno ukrepu “Sodelovanje”, ki predstavlja novost v Programu razvoja podeželja 2014-2020. Izobraževanje bo vodil dr. Boštjan Kos, ki je na MKGP zadolžen za koordinacijo ukrepa.

17.2. ob 17h izobraževanje “Razvoj podjetniške ideje“, ki ga bo vodil Tomaž Stritar, direktor Zavoda Uspešen podjetnik in promotor socialnega podjetništva.

3.3. ob 17h izobraževanje “Predstavitev praks razvoja socialnega podjetništva in turizma na podeželju Istre”. Dane Podmenik bo predstavil razvoj prvega socialnega podjetja specializiranega za eko-etno turizem v regiji »Istraterra”, Denis Goja pa razvoj turizma in vizijo razpršenega hotela v vasi Padna.

Izobraževanja se bodo izvajala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežanska ulica 6, Sežana. Udeležba je brezplačna, vendar so nujne predhodne prijave na OOZ Sežana, 05 73 00 060, po e-pošti: doris.pozar@ozs.si. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Program organizirajo: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Razvojno društvo Pliska, TIC Sežana, Središče Rotunda in Zavod Eko Humanitatis.

Zavod Eko-Humanitatis, v sodelovanju s Središčem Rotunda, vabi nevladne organizacije s sedežem na podeželju Istre in ostale, ki delujete na področju razvoja podeželja, kmetijstva, turizma, varovanja naravne in kulturne dediščine, da se nam pridružite pri aktivnostih povezovanja ter skupnega načrtovanja in priprave projektov za trajnostni razvoj širšega območja Dragonje oz. podeželja Istre. V ta namen bo v naslednjih tednih izveden sklop srečanj oz. delavnic, ki bodo potekale na različnih lokacijah podeželja Istre. Prvo srečanje bo v torek 13. 1. 2015 ob 17h, v prostorih Kulturnega doma v Padni.

Zakaj je pomembno, da se nam pridružite:

-          da okrepimo medsebojno sodelovanje in nastopimo povezano ter tako postanemo aktivnejši in bolj slišan deležnik trajnostnega razvoja podeželja Istre,

-          da pridobimo nova znanja ter veščine, ki nam bodo koristile pri nadaljnjem delu in projektih,

-          da se aktivno vključimo v pripravo Lokalne razvojne strategije, ki bo služila kot podlaga za izvajanje programa LEADER/CLLD, iz katerega lahko pričakujemo okoli 1 mio EUR sredstev za razvoj podeželja Istre,

-          da skupaj (tudi s hrvaškimi NVO) identificiramo razvojne ideje in pripravimo kvalitetne projekte. Kmalu bo potrjen Program razvoja podeželja 2014-2020, ki prinaša tudi možnosti za financiranje idej/projektov NVO (LEADER, Sodelovanje). Poleg tega bodo za NVO na voljo tudi sredstva za razvoj podeželja iz drugih programov oz. virov.

Program prvega srečanja oz. delavnice:

  1. predstavitev vsebine in ciljev projekta,
  2. pomen socialnega učenja in vključevanja NVO v procese trajnostnega razvoja podeželja in izkušnje na primeru Krajinskega parka Goričko (dr. Romina Rodela),
  3. skupna zasnova nadaljnjega poteka dela in vzpostavitve koalicije/mreže za trajnostni razvoj podeželja Istre.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 12. 1. 2015 preko spletne prijavnice. Več informacij lahko dobite na: ekohumanitatis@gmail.com ali na: 041376561.

Vabljeni!

Projektna ekipa: Dane Podmenik, dr. Romina Rodela, Denis Goja, Andrej Medved, Slavko Mezek, Mateja Forte, David Radoš in Nara Petrovič.

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta »Soustvarjamo trajnostni razvoj območja Dragonje«, ki je »podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014«. Projekt podpirajo tudi Občina Koper, Občina Piran in RRC Koper.

Zavod Eko-Humanitatis, v sodelovanju z Društvom Ajda Istra, vabi na
izobraževanje s predstavitvijo dobre prakse

“Z ekološko-biodinamično pridelavo in novimi neposrednimi tržnimi poti do ustvarjanja delovnih mest (za mlade) na kmetijah”

Dr. Matjaž Turinek (33 let) se je pred časom odločil, da pusti službo raziskovalca/predavatelja na Fakulteti za biosistemske vede in kmetijstvo v Mariboru in si ustvari delovno mesto na družinski ekološko-biodinamični kmetiji. Kmetija obsega 11 ha, od tega so dobre 3 ha namenjene vrtninam oz. poljščinam in 7 ha trajnim nasadom.
Matjaž bo predstavil svoje izkušnje z:

- biodinamično pridelavo in predelavo vrtnin in sadja

- razvojem inovativnih neposrednih tržnih poti- partnersko kmetijstvo

- ustvarjanem delovnega mesta na kmetiji in vodenjem podjetja na kmetiji

Termin: torek 9.12. ob 18 h v Kulturnem domu Padna. Prosimo, da potrdite vašo udeležbo preko spletne prijavnice- kliknite tukaj

Aktivnosti so organizirane v sklopu »Programa animacije in razvoja podeželja«, ki ga sofinancira Občina Piran.

Prispevek o ekološkem oljkarstvu v Sloveniji (avtorji Dane Podmenik, dr. Barbara Lampič in dr. Martina Bavec) si lahko pogledate tukaj http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/2106/1835

Izobraževanje- izdelava spletne strani za trženje izdelkov in storitev podeželja Istre

V okviru “Programa animacije in razvoja podeželja”, bomo organizirali sklop praktičnih delavnic (2-3 delavnice), v okviru katerih se boste lahko udeleženci (kmetije, društva, obrtniki, podjetniki) naučili brezplačne izdelave in urejanja lastne spletne strani. Rezultat bo izdelana in delujoča/objavljena spletna stran, preko katere boste lahko tržili vaše pridelke, produkte oz. storitve. Predvidoma bo usposabljanje potekalo  v decembru v TIC Padna, kjer so tudi na razpolago računalniki za delo. O točnih terminih se dogovorimo naknadno. Prijave že zbiramo preko spletne prijavnice tukaj- http://goo.gl/forms/n4c8bc11fU. Zaradi kakovosti izvedbe je št. udeležencev omejeno na do 16 udeležencev (prednost pri prijavi imate tisti, ki ste iz piranske občine).

Veliko zanimanje za ukrep “Sodelovanje”

V sredo 12.11. smo v KD Padna izvedli izobraževanje na temo ukrepa PRP 2014-2020 “Sodelovanje”, ki se ga je udeležilo okoli 40 udeležencev- od lokalnih kmetov do predstavnikov NVO, RRA, svetovalne službe, univerze in drugih. Dr. Boštjan Kos je predstavil podlage in ključne usmeritve in cilje ukrepa. V drugem delu pa smo skupaj z udeleženci iskali potencialne projektne ideje in partnerstva. Pokazalo se je, da je na terenu veliko dobrih idej, večini pa je skupno to, da premalo upoštevajo “podjetniško oz. tržno” usmerjenost, ki bi zagotavljala tudi trajnost projektov in njihovo preživetje na trgu. Prav to pa bo eden od ciljev ukrepa. Gradivo iz delavnice si lahko pogledate oz. snamete tukaj.

Eko-Humanitatis uspešen na razpisu “Finančnega mehaniza EGP in Norveškega finančnega mehaniza za nevladne organizacije”

Med 225 prijavljenimi projekti, je bilo  potrjenih 18 projekotv, med temi tudi projekt “Soustvarjamo trajnostni razvoj območja Dragonje”, ki smo ga na zavodu Eko-Humanitatis prijavili v sodelovanju s Turistično-kulturnim društvom Pomjan. Projekt bomo izvajali v obdobju oktober 2014- september 2015. Glavne aktivnosti in cilji projekta so:

- krepitev kapacitet (človeških virov) in sodelovanja med lokalnimi nevladnimi organizacijami, z namenom povezanega nastopa pri trajnostnem razvoju območja (med drugim tudi vzpostavitev sodelovanja s čezmejnimi hrvaškimi NVO) in priprave skupnih projektov

- animacija in izobraževanje lokalnih prebivalcev, z namenom aktivnejšega vključevanja v procese načrtovanja razvoja in varovanja narave. Med drugim tudi priprava participativnih razvojnih vizij oz. projektov

- vzpostavitev medsektorskega razvojnega sodelovanje med lokalnimi deležniki (NVO, občine, RRC, UP, Zavod za varstvo narave in drugi), z namenom skupnega načrtovanja razvoja in priprave skupnih projektov

- izvedba “Praznika tradicije, kulture in ekologije -Oživel Pomjan 2015″, ki promovira lokalne ekološke pridelke, izdelke domače obrti, tipično kulinariko in kulturo

O vseh aktivnostih in rezultatih projekta vas bomo obveščali preko naše spletne strani in lokalnih medijev. Za več info se lahko obrnete na ekohumanitatis@gmail.com

Dane Podmenik, vodja projekta

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
KID PINA
Eko Humanitatis, 2010